De strijd tegen de onttakeling van het openbaar onderwijs in de V.S.

In het openbaar en achter de schermen is in de Verenigde Staten een harde, principiële strijd gaande om privatisering van het openbaar onderwijs. Op de nieuwe website Public school shakedown wordt de stand van deze strijd, die tegelijk een strijd om de democratie is, bijgehouden. Al jaren zijn zeer vermogende Amerikanen en hun stichtingen bezig in hoog tempo geld te stoppen in het onderwijs en er hun eigen stempel op te drukken.

Lees verder

Dorpsbewoners nemen verzorgingshuis Warffum over

De bewoners van Warffum kwamen massaal in opstand toen in 2011 besloten werd om het verzorgingshuis Warffum op te heffen. 1600 van de 2100 bewoners tekenden een petitie tegen de sluiting. Toen de sluiting toch door gezet werd, namen de dorpelingen daar geen genoegen mee. Zij besloten om het verzorgingshuis grotendeels zelf te runnen.

Lees verder

Regeldrift zit hulpverlener bij ramp in de weg

Het werk van hulpverleners kan bij rampen of crises worden bemoeilijkt door regeldrift van de overheid, omdat er te veel protocollen worden opgesteld. Die regels werken belemmerend omdat in geval van nood niet alles volgens het boekje kan worden afgehandeld. Dat staat in een onderzoek van de Politieacademie, het Instituut Fysieke Veiligheid en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, dat dinsdag wordt gepresenteerd.

Lees verder

‘Het gaat helemaal niet goed met de Nederlandse universiteiten’

Naar eigen inzicht onderzoek doen en onderwijs geven, behoort tot het grijze academische verleden, schrijft filosoof Sjoerd van Hoorn.                                                                                                                                                                                               “Managers managen nu eenmaal zoals krokodillen bijten naar wat voor hun bek komt”

Lees verder

Olifant

Na de H.J. Schoo-lezing van onze minister-president afgelopen week speelden de commentatoren een wreed spelletje. Ze gingen opzichtig doen alsof ze er van tevoren heel wat van verwacht hadden. In hun nabeschouwing speelden ze alsof ze tot hun verbazing teleurgesteld waren door het gebrek aan soortelijk gewicht van Ruttes woorden. Hé, gek, peptalk in plaats van politieke visie! We hadden een staatsman verwacht die ons door de crisis zou slepen, kregen we een manische verkoper in een lege showroom. Hoopten we opgetild te worden door de bezielde woorden van een bevlogen politiek denker – zaten we weer een uur lang aan de borreltafel van Ben Verwaayen.

Lees verder

Regelarme zorg verhoogt welbevinden en werkplezier

Het experiment Zorg Zonder Regels in zorginstelling De Hoven heeft geleid tot meer tevredenheid bij bewoners. Tegelijkertijd ervaart het personeel meer plezier in hun werk. Dat blijkt tijdens het congres ‘Een uitzondering op de regel’ in woonzorgcentrum Alegunda Ilberi te Bedum.

De Hoven zette voor het experiment de regelsystemen HKZ, HACCP, CQ-index en Meetweek en vroegsignalering aan de kant. De organisatie besloot te denken vanuit ‘welbevinden’. In samenspraak met bewoners werd gekeken naar een nieuwe set regels. Het project kwam tot stand met steun vanuit VWS, Menzis en de provincie Groningen.

Lees verder

Korting thuiszorg in strijd met wet

De aangekondigde grote bezuinigingen van de rijksoverheid op huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging zijn in strijd met de Gemeentewet en internationale verdragen. Dit stelt de gemeente Den Haag, die juridisch onderzoek heeft laten doen.

Wethouder Karsten Klein (CDA) wil hiermee staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) oproepen de bezuinigingen terug te draaien. Zo niet, dan zal de gemeente mogelijk een rechtszaak aanspannen.

Lees verder

Stel de ondernemer centraal

Ondanks de beloften van verschillende kabinetten en menig college om regeldruk te verminderen en digitale dienstverlening te verbeteren, zijn ondernemers nog steeds veel tijd en geld kwijt aan het naleven van vergunningen en regels. Onnodig.

Lees verder

‘Ook zorgplicht banken ná gedwongen verkoop’

Wanneer een in financiële problemen geraakte huiseigenaar door een gedwongen verkoop uit zijn huis wordt gezet, zou de bank in samenspraak met de gemeente moeten voorzien in vervangende woonruimte.                                                              De zorgplicht van de hypotheekverstrekker moet ook doorlopen ná een gedwongen verkoop, schrijft de Vereniging Eigen Huis (VEH) vandaag in een brief aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken.

Lees verder

Gemeente vreest dat burger via rechter zorg gaat opeisen

Gemeenten vrezen dat veel burgers naar de rechter zullen stappen om zorg op te eisen waarvoor geen geld meer is. Ze pleiten voor een instantie die in dit soort gevallen kan bemiddelen tussen burgers en gemeenten, bijvoorbeeld een ombudsman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   De gemeenten moeten vanaf 2015 meer zorgtaken uitvoeren voor minder geld.

Lees verder