De Leyhoeve opent nieuw woon-, zorg- en leefconcept voor senioren

Het is uit persoonlijke overtuiging dat Hendrik Roozen 8 jaar geleden het initiatief nam een woonomgeving te realiseren waar het bieden van zorg tot in de laatste levensfasen mogelijk zou zijn. Roozen, directeur van Roozen & Hoppe, ‘volwaardige partner in en voor de bouw’, zag hoe in zijn naaste omgeving mensen van elkaar werden gescheiden omdat een van hen een …

Braillepad eindigt in bosjes

  De gemeente Breda is de fout in gegaan tijdens de aanleg van een speciale oversteekplaats voor blinden en slechtzienden. Wanneer die vanaf winkelcentrum De Burcht via dit braillepad de Duurstedestraat willen bereiken, belanden zij in de bosjes Lees verder