Inwoners ontwerpen spoortunnel Maarsbergen

De markt kan aan de slag met het ontwerp van bewoners van Maarsbergen voor de tunnel onder het spoor voor de N226. Als het ontwerp binnen budget gerealiseerd kan worden, gaan de provincie, gemeente en ProRail het aangepaste ontwerp uitvoeren. Dit is woensdagavond samen met het dorpscomité gepresenteerd aan de inwoners van Maarsbergen. Lees verder

Gemeente vreest dat burger via rechter zorg gaat opeisen

Gemeenten vrezen dat veel burgers naar de rechter zullen stappen om zorg op te eisen waarvoor geen geld meer is. Ze pleiten voor een instantie die in dit soort gevallen kan bemiddelen tussen burgers en gemeenten, bijvoorbeeld een ombudsman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   De gemeenten moeten vanaf 2015 meer zorgtaken uitvoeren voor minder geld. Lees verder