Het Rijnlandspel

Het Rijnlandspel: voor iedereen die met Rijnlands organiseren aan de slag wil.

Wij, de spelmakers, zijn geïnspireerd geraakt door Jaap Peters en Mathieu Weggeman: zij schreven ‘Het Rijnland Boekje’ en ‘Het Rijnland Praktijkboekje’. In deze boekjes wordt duidelijk waar de verschillen zitten tussen het Angelsaksisch managementmodel en de Rijnlandse manier van denken en werken.

Dit Rijnlandspel bestaat uit twee unieke kaartspellen en een vragenlijst die op drie verschillende niveaus inzicht geven: individuele voorkeur, de organisatorische verschillen en twee manieren om een (cultuur)veranderingen te initiëren.

Het Rijnlandse gedachtegoed helpt je om met een andere bril naar de werkelijkheid te kijken, waardoor je je handelingsperspectief vergroot. “Je gaat het tenslotte pas zien als je het door hebt.”

‘Het Rijnlandspel’ geeft je inzichten om doordachte keuzes te kunnen maken. Keuzes over het inrichten van de organisatie, de invulling van de stafafdelingen, de ruimte voor vakmanschap, het stellen van prioriteiten, de wijze van evalueren van resultaten, de weetbaarheid of meetbaarheid van de kwaliteit van de dienstverlening of het product.

Het Rijnlands gedachtegoed is breed, heeft eigenlijk overal mee te maken en lijkt daardoor lastig in de praktijk te brengen. Toch zijn er veel succesverhalen van bedrijven die het Rijnlands gedachtegoed vorm hebben gegeven binnen hun organisatie. Denk aan meer ruimte voor zelforganisatie, grotere betrokkenheid en regelruimte voor medewerkers, directies die de langetermijnstrategie echt leidend laten zijn en werkgemeenschappen creëren.

Gebruiksmogelijkheden:
·Bij verandertrajecten waar je op zoek bent naar nieuw vocabulaire;
·Tijdens reorganisaties als managementlagen komen te vervallen en de werkvloer meer verantwoordelijkheden krijgt;
·Tijdens “HEI”-dagen om de kloof tussen staf en lijnmanagement te dichten;
·In een teamoverleg om de persoonlijke voorkeuren inzichtelijk te krijgen;
·In een sollicitatiegesprek om erachter te komen of organisatiecultuur en sollicitant bij elkaar passen;
·Om te kunnen reflecteren en door te gaan.

bestellen