Literatuurlijst

Boeken:

 • Alan Fletcher: The Art of Looking Sideways (Phaidon Press, Incorporated, 2001)
 • Chris van der Heijden: Het zand in de machine (Atlas Contact, 2009)
 • Donald Kalff: Onafhankelijkheid voor Europa, Het einde van het Amerikaanse ondernemingsmodel (Business Contact, 2004).
 • Edu Feltman e.a.: Denk adviseren (Mediawerf, 2010)
 • Frederick Winslow Taylor: The principles of Scientific Management (Nederlandse vertaling, Managementboek, 2011)
 • Gabriel van den Brink, Thijs Jansen en Dorien Pessers: Beroepszeer: Waarom Nederland niet goed werkt. (Boom, 2005).
 • Hans Achterhuis: De utopie van de vrije markt (Lemniscaat 2010)
 • Hans Boutellier: De Improvisatiemaatschappij (BoomLemma, 2011)
 • Hans Versnel & Jaap Jan Brouwer: Stop de Amerikanen (TerraLannoo, 2012)
 • Harold Janssen: De Snuffelmuis (DeLimes, 2015)
 • Harold Janssen: De Hark Voorbij (Business Contact, 2016)
 • Jaap Jan Brouwer e.a.: The Dutch Industrial landscape (Uitgeverij Van Gruting, 2011)
 • Jaap Jan Brouwer & Piet Moerman: Angelsaksen versus Rijnlanders: Zoektochten naar overeenkomsten en verschillen in Europees en Amerikaans denken (Garant, 2005).
 • Jaap Peters & Hester Heringa: Bij welke reorganisatie werk jij? (Van Duuren Management, Culemborg 2009)
 • Jaap Peters & Jaap Jan Brouwer: Nieuw Europees Organiseren (Van Duuren Management, 2011)
 • Jaap Peters & Judith Pouw: Intensieve Menshouderij: Hoe kwaliteit oplost in rationaliteit (Scriptum, 2005).
 • Jaap Peters & Mathieu Weggeman: Het Rijnland Boekje (e-book, Business Bibliotheek 2010)
 • Jaap Peters & Mathieu Weggeman: Het Rijnland Boekje, Principes en inzichten van het Rijnland-model (Business Contact, 2009).
 • Jaap Peters & Mathieu Weggeman: Het Rijnland Praktijkboekje, Hoe maak je een Rijnlandse organisatie (Business Contact, Amsterdam 2012, in 2013 ook als e-book).
 • Jaap Peters & Mathieu Weggeman: Het Rijnland Veranderboekje, Het gebeurt als je het loslaat (Business Contact, verschijnt in april2017)
 • Jaap Peters & Mathieu Weggeman: The Rhineland Way (Engelse vertaling als e-book, Business Bibliotheek 2010)
 • Jaap van der Mei: Fatale en vitale spiralen in de zorg (eigen beheer 2010)
 • Jaco van Hoorn: Sturen op vertrouwen (Boom 2010)
 • Jan Rotmans: In het oog van de orkaan (Aeneas 2012)
 • Jan Schouten: De mensen en het dorp: 15 stellingen rond het Rijnlands model – een discussie (Thema, 2002).
 • Jim Collins: Good to great and the Social Sectors (HarperCollins Publishers 2005)
 • Johan Cruyff: Johan Cruyff uitspraken (Cruyff Bibliotheek, 2011)
 • Jos de Blok en Aart Pool: Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie (Lemma Uitgevers 2010)
 • Maarten van Rossem: Kapitalisme zonder remmen (Nieuw Amsterdam 2011)
 • Marc Chavannes: Op de as van goed en kwaad (Prometheus, 2006)
 • Mathieu Weggeman: Leidinggeven aan professionals? Niet doen!: Over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie (Scriptum, 2007).
 • Mathieu Weggeman: Provocatief adviseren: Organisaties mooier maken (Scriptum, 2003).
 • Michel Albert: Capitalisme contre Capitalisme (Editions du Seuil, 1991). Nederlandse vertaling Kapitalisme contra Kapitalisme (Contact, 1992).
 • Naud van der Ven: Schaamte en verandering: Denken over organisatieverandering in het licht van de filosofie van Emmanuel Levinas (Klement, 2006).
 • Nol Hovens e.a.: Noord-Europa als rolmodel (Van Gorcum, 2012)
 • Peter Roemaat, Jan de Jonge, Harro Labrujere: Nieuw Organiseren (Creative Commons, 2011)
 • Peter Senge: Presence (Academic Service, 2006)
 • Piet Moerman: Rijnlanders, durft te twijfelen! (Rijnland Weblog Groep, 2008).
 • Pieter-Jan Bezemer: Diffusion of Corporate Governance Beliefs (Proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2010)
 • Renco Bakker en Teun Hardjono: Horizontaal organiseren (Kluwer, 2013)
 • Richard Sennett: De cultuur van het nieuwe kapitalisme (Meulenhoff, 2007).
 • Rienk Goodijk: Herwaardering van de Rijnlandse principes: Over governance, overleg en engagement (Van Gorcum, 2008).
 • Rienk Goodijk: Falend toezicht in semi-publieke organisaties? (Gorcum B.V.  2012)
 • Sander Hoogendoorn: Dit is agile (Pearson Benelux, 2012)
 • Stefan Peij: “Rijnlands” eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst (InHolland, 2007) http://www.inholland.nl/NR/rdonlyres/2EF182F6-C11E-499F-AECC-926315E35BDC/0/Rijnlandseenlaagsbestuursmodelheeftdetoekomst.pdf
 • Thijs Homan: Organisatiedynamica, (Acadmic Service, 2005)
 • Willem Schinkel: De nieuwe democratie (De bezige bij, 2012)
 • Wim van Dinten en Imelda Schouten: Zijn zij gek of ben ik het?: Hoe je oriëntaties gebruikt bij organiseren (Eburon, 2008)
 • Wim de Ridder: De Strategische Revolutie (Kluwer, 2012)
 • Wouter Hart: Verdraaide organisaties (Kluwer, 2012)
 • Yves Leterme:  Het Rijnland Model (Uitgeverij Van Halewijck,  2009)

 Slow Management, themanummers:

 • Vakmanschap, nr. 1, zomer 2007
 • Rijnland, nr. 2, herfst 2007
 • Richting, nr. 3,  winter 2007
 • Bouwen, nr. 4, voorjaar 2008
 • Kapitalisme, nr. 5, zomer 2008
 • Invloed, nr. 6, herfst 2008
 • Tijd, nr. 7, winter 2009
 • Nieuwe Wegen, nr. 8, voorjaar 2009
 • Zorg, nr. 9, zomer 2009
 • Familie, nr. 10, herfst 2009
 • Leren, nr. 11, winter 2010
 • Vertrouwen, nr. 12, voorjaar 2010
 • Presteren, nr. 13, voorjaar 2010
 • Orde en Chaos, nr. 14, herfst 2010
 • 100 jaar Taylor, nr. 15, winter 2011
 • Groot & Klein, nr. 16, voorjaar 2011
 • Samen Werken, nr. 17, zomer 2011
 • Taylor voorbij, nr. 18, herfst 2011
 • Verandering, nr. 19, winter 2012
 • Diversiteit, nr. 20, voorjaar 2012
 • 21, nr. 21, zomer 2012
 • Verbinding, nr. 22,  herfst 2012
 • Duurzaam, nr. 23, winter 2013
 • Politiek, nr 24, voorjaar 2013
 • Creativiteit, nr 25, zomer 2013
 • Delen, nr. 26, herfst 2013
 • Winst, nr. 27, winter 2013/2014
 • Zorg, nr. 28, voorjaar 2014
 • De nieuwe gemeente, nr. 29, zomer 2014 (niet meer leverbaar)
 • Wendbaar, nr. 30, herfst 2014
 • Waarnemen, nr. 31, winter 2014/2015 (niet meer leverbaar)
 • Zelf&Samen, nr. 32, voorjaar 2015
 • Geld, nr. 33, zomer 2015
 • Geluk, nr 34, herfst 2015 (niet meer leverbaar)
 • Wie het weet mag het zeggen, nr 35, winter 2016
 • Ethiek, nr. 36, voorjaar 2016
 • Kantelen, nr. 37, zomer 2016
 • Werkgemeenschap, nr. 38, herfst 2016