‘Vrouwen de dupe van nieuwe taken voor gemeenten’

De positie van vrouwen is in gevaar. De wijze waarop gemeenten hun nieuwe taken (zorg, jeugdzorg en participatie) oppakken, ondermijnt de moeizaam verworven economische zelfstandigheid van vrouwen, waarschuwt de Nederlandse Vrouwenraad. De raad houdt vandaag in Den Haag ronde tafelgesprekken die bedoeld zijn als een ‘wake up call’ voor parlement en gemeenten. Lees verder

Janboel fnuikt jeugdzorg

Veel kinderen die zijn toevertrouwd aan instellingen voor jeugdzorg dreigen aan hun lot te worden over gelaten door een onnodige kaalslag in de sector. De instellingen lopen gevaar failliet te gaan door eindeloos getalm over de verdeling van extra gelden van het Rijk. Lees verder

‘Nachtmerrie als je bij Jeugdzorg terechtkomt’

De Kinderombudsman en het AD zijn overspoeld met nieuwe klachten over Bureau Jeugdzorg. Sinds een publicatie in de krant over de slechte rapportages van de instelling staat de telefoon roodgloeiend en stroomt de mailbox vol, zo schrijft de krant. De Kinderombudsman neemt alle verhalen mee in zijn onderzoek naar Jeugdzorg. lees meer