Raadsleden verliezen grip op het grote geheel

Op papier heeft de gemeenteraad het in de gemeente voor het zeggen. Maar in de praktijk vindt maar liefst een derde van de raadsleden zelf, dat de raad helemaal niet het hoogste orgaan is in de gemeente. Dat komt, zeggen zij, door de almaar toenemende samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Dáár ligt de macht. En dat vindt een overgrote meerderheid een bedreiging voor de democratie in de gemeente.

Lees verder