Tweedaagse transitie in de zorg 8 en 9 mei 2014

De komende jaren zal de transformatie naar zelfsturende teams een belangrijke plaats innemen op de agenda van bestuurders en directeuren. De tweedaagse introductie Rijnlands veranderen bereidt hen voor op deze transformatie.

Een essentieel andere aanpak is nodig. Tijdens de introductie wordt deze nieuwe aanpak aan de hand van twee basisprincipes stap voor stap ontvouwd. Een nieuwe rode draad wordt zichtbaar. Vervolgens wordt het vertalen naar de eigen organisatie in gang gezet, elke organisatie is weer anders, en tegelijk zijn er parallellen. Praktische tips komen aan de orde.

De top van de organisatie speelt in de transformatie een rol als initiator, supporter en medevormgever. Die rol is cruciaal. De tweedaagse is daarom bewust bedoeld voor bestuurders samen met één of twee geestverwanten, bijvoorbeeld een directeur of een interne procesbegeleider. Het maximaal aantal deelnemers per tweedaagse bedraagt 24 (8 organisaties).

Wij kiezen voor meerdere deelnemers per organisatie. Aan het begin van het verandertraject is intensief samenspel nodig om de verworven inzichten te vertalen naar de eigen situatie. Dat vraagt om meerdere spelers die dezelfde taal spreken.

Lees verder