Zelfsturende teams beroven mensen van hun professionele identiteit

Opinie | René ten Bos is hoogleraar filosofie en Denker des Vaderlands.

Niet lang geleden had ik een gesprek met een manager uit de gezondheidszorg. Hij was helemaal in de ban van zelfsturende teams. Ik vroeg hoe zelfsturend die teams in zijn opinie waren. Niet heel zelfsturend, bleek al snel. Zulke teams zijn zelfsturend binnen de kaders die hen aangereikt worden door de bureaucratie, oftewel: binnen een breder kader van aansturingsmechanismen.

Lees verder