Gemeenten willen ICT onderbrengen in eigen coöperatie

Drie Nederlandse gemeenten, waaronder Eindhoven, hebben het initiatief genomen hun ict onder te brengen in een coöperatie. Oogmerk is baas te worden in eigen huis en niet langer afhankelijk te zijn van commerciële leveranciers die beschikken over een feitelijk monopolie. De coöperatie staat open voor alle Nederlandse gemeenten.

Lees verder