Zelfsturende teams bij politie en zorg

De Centrale Ondernemingsraad heeft twee onderwerpen hoog geprioriteerd: Medewerkerparticipatie en ‘De Hark Voorbij’. Beide onderwerpen hebben tot doel om in de vorming van de Nationale politie het vakmanschap (weer) centraal te stellen.

Lees verder