Menig oudere prefereert het vertrouwde verzorgingshuis

Eenvijfde van de ouderen wil het liefst wonen zoals in een verzorgingshuis oude stijl. Hun aantal groeit nog zeker vijftien jaar door. Het verzorgingshuis is voor hen geen optie meer, omdat het kabinet die woonvorm sinds 2013 niet langer vergoedt. Daarom ontwikkelen zorgorganisaties voor deze groep ouderen nieuwe combinaties van wonen en zorg.

Lees verder