Middelbare school omzeilt schooladvies

Alleen een schooladvies van de onderwijzer in groep 8 zou met ingang van dit jaar voldoende moeten zijn om een kind tot een middelbare school toe te laten. Maar middelbare scholen willen meer houvast, constateren de Landelijke Ouderraad en de koepel van basisscholen PO-Raad.

Lees verder