Overheid, politie en brandweer nog altijd onwennig op sociale media

Overheid, politie en brandweer gaan bij crises nog altijd onwennig om met sociale media, zoals Twitter, Facebook en WhatsApp. Dat blijkt uit het vandaag verschenen boek Lessen uit crises en mini-crises 2013 van Menno van Duin en Vina Wijkhuijs, onderzoekers verbonden aan het lectoraat crisisbeheersing van de Politieacademie en het Instituut Fysieke Veiligheid.

Lees verder