Het Pak van Gotlieb

Vorige week publiceerde de Commissie Borstlap zijn onderzoek naar de gang van zaken bij de NZa, de Nationale Zorg Autoriteit. Onderdeel daarvan was de manier waarop de leiding van de NZa was omgegaan met Arthur Gotlieb, een medewerker die kritiek had en werd tegengewerkt. Hij schreef daarover een omvangrijk Multatuliaans ‘Bezwaarschrift’ dat nu in boekvorm is verschenen.

Lees verder

en ook