‘Bezuiniging’ op de zorg lijkt juist geld te gaan kosten

Het kabinet hoopt veel geld te besparen door de instroom in verzorgingshuizen af te remmen en ouderen langer thuis te laten wonen. Maar experts waarschuwen voor onverwachte financiële risico’s. Sluiting van verzorgingshuizen kan de overheid veel geld kosten.

Lees verder