Steeds meer weerstand tegen windmolens

De laatste twee jaar zijn in Nederland meer dan 135 stichtingen en actiecomités opgericht die strijden tegen de aanleg van windmolenparken in hun omgeving. De omwonenden komen in verzet tegen de geluidsoverlast, horizonvervuiling en de daling van de waarde van hun woning door de bouw van hoge windmolens.

Lees verder