Kassa voor schooldirecties

Het extra geld dat de afgelopen maanden naar het voortgezet onderwijs is gegaan, kan voor een flink deel meteen worden doorgestort op de rekening van de directie. Die krijgt door een eigen cao in één klap 15 procent meer loon. Leraren staan na jaren nullijn nog steeds met lege handen.

Lees verder