‘Wijkverpleegkundige gaat weer zelfstandig indiceren’

Wat gaat er allemaal veranderen als zowel de verzorging als de verpleging wordt overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw)? We vragen het aan Mariska de Bont van V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen.

Brancheorganisaties in de care overleggen al de hele zomer met het ministerie van VWS over een alternatief om de AWBZ te hervormen.

Lees  verder