Regelarme zorg verhoogt welbevinden en werkplezier

Het experiment Zorg Zonder Regels in zorginstelling De Hoven heeft geleid tot meer tevredenheid bij bewoners. Tegelijkertijd ervaart het personeel meer plezier in hun werk. Dat blijkt tijdens het congres ‘Een uitzondering op de regel’ in woonzorgcentrum Alegunda Ilberi te Bedum.

De Hoven zette voor het experiment de regelsystemen HKZ, HACCP, CQ-index en Meetweek en vroegsignalering aan de kant. De organisatie besloot te denken vanuit ‘welbevinden’. In samenspraak met bewoners werd gekeken naar een nieuwe set regels. Het project kwam tot stand met steun vanuit VWS, Menzis en de provincie Groningen.

Lees verder