Kabinet: middelmaat op scholen te dominant

Het kabinet roept middelbare scholen en leraren op hun beste leerlingen meer uit te dagen. Het onderwijs is nu te veel gericht op de middelmaat. Talent ‘aan de bovenkant’ blijft daardoor te vaak onbenut.

“We moeten weg van de benadering van onderwijs als industrieel proces, waarbij de gemiddelde leerling de norm bepaalt en iedereen hetzelfde programma doorloopt.” zegt Staatssecretaris Dekker

lees verder