Rijnlands denken borrelt op binnen CDA en PVDA

De politiek gaat op de Rijnlandse toer. Zowel binnen het CDA als de PvdA klinkt de roep naar de omslag van een welvaartseconomie naar een sociale economie. Omdat we, zo vinden steeds meer leden van die twee partijen, aardig de weg zijn kwijtgeraakt in onze samenleving. Het liberalisme domineert de politiek, zo wordt breed gevoeld. Maar her en der borrelen nieuwe manieren van denken en doen op. Intussen zitten we nog wel met oude, stugge politieke structuren. Wat moet dat worden? 

Lees het artikel van Lucy Holl uit Slow Management nr 24 met het Thema Politiek