Ondernemers worden dol van regeltjes

AMSTERDAM –  Winkeleigenaren, restauranthouders en andere ondernemers in het toeristisch Centrum zijn de wanhoop nabij door de verscherpte handhaving op de regels van de Welstandnota. Stadsdeel Centrum dwingt ze niet alleen de buitenkant van hun pand te ontdoen van het gros van de reclame-uitingen, maar bemoeit zich ook nog eens met de inrichting van hun zaken. Lees verder

Techniekonderwijs op alle basisscholen

AMSTERDAM- Recent sloot het kabinet samen met werkgevers, het onderwijs en de werknemers- organisaties het Techniekpact af. Daarin staat onder andere dat alle basisscholen in 2020 techniekonderwijs moeten aanbieden. Daar draagt de organisatie TechniekTalent.nu graag een steentje aan bij door de inzet van ervaren techniekcoaches. In Amsterdam zoekt de organisatie naar nieuwe techniekcoaches om basisscholen te begeleiden om techniek in …

De romantiek rond collectief zelfkazende burgers slaat door

De participatiepatiesamenleving is weer terug van niet weggeweest. Nu in het pleidooi voor het overdragen van taken aan (groepen van) burgers. Kleinschalige zelfvoorziening  heeft zeker voordelen. Maar de beperkingen en nadelen blijven vaak onbesproken. De kleinschaligheidsayatollahs hebben ook helemaal geen behoefte aan discussie. Maar die is wel nodig, want er rijzen serieuze bezwaren. Lees verder

Inwoners ontwerpen spoortunnel Maarsbergen

De markt kan aan de slag met het ontwerp van bewoners van Maarsbergen voor de tunnel onder het spoor voor de N226. Als het ontwerp binnen budget gerealiseerd kan worden, gaan de provincie, gemeente en ProRail het aangepaste ontwerp uitvoeren. Dit is woensdagavond samen met het dorpscomité gepresenteerd aan de inwoners van Maarsbergen. Lees verder