Flexibilisering en werkdruk in de zorg neemt toe

Maar liefst 45 procent van de medewerkers in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg werkt structureel meer uren dan in hun arbeidsovereenkomst is vastgelegd. In de verpleeghuizen wordt door zorgmedewerkers gemiddeld 7,8 uur per meer dan in de arbeidsovereenkomst staat gewerkt. Dit duidt op een overschot aan te kleine contracten in de sector. Abvakabo FNV is geschokt door deze cijfers. Lees verder

Ondernemers worden dol van regeltjes

AMSTERDAM –  Winkeleigenaren, restauranthouders en andere ondernemers in het toeristisch Centrum zijn de wanhoop nabij door de verscherpte handhaving op de regels van de Welstandnota. Stadsdeel Centrum dwingt ze niet alleen de buitenkant van hun pand te ontdoen van het gros van de reclame-uitingen, maar bemoeit zich ook nog eens met de inrichting van hun zaken. Lees verder

Techniekonderwijs op alle basisscholen

AMSTERDAM- Recent sloot het kabinet samen met werkgevers, het onderwijs en de werknemers- organisaties het Techniekpact af. Daarin staat onder andere dat alle basisscholen in 2020 techniekonderwijs moeten aanbieden. Daar draagt de organisatie TechniekTalent.nu graag een steentje aan bij door de inzet van ervaren techniekcoaches. In Amsterdam zoekt de organisatie naar nieuwe techniekcoaches om basisscholen te begeleiden om techniek in …