Gemeente Nijkerk schakelt over op zelfsturing en dialoog met inwoners

De gemeente Nijkerk heeft in september 2015 de knop omgezet. De veranderende samenleving, met een actievere rol voor burgers en maatschappelijke organisaties, vraagt om een andere manier van werken. Zowel intern als naar buiten toe. Flexibeler, minder steunend op regels en systemen maar meer op vakmanschap en ervaring, en met een grotere eigen verantwoordelijkheid voor de ambtenaren. Lees verder

Dure kracht hoort geen veters te knopen

Het tekort aan zorgpersoneel is ook te wijten aan een onnodige fixatie op hogeropgeleiden. Terugkeer van de (ontslagen) bejaardenhulp kan soelaas bieden, zegt directeur-bestuurder woonzorgcentrum Hieke de Zeeuw. Lees verder

‘Techniekschool moet terug’

Om het tekort aan vakmensen tegen te gaan, moet de techniekschool terugkeren. Daarvoor pleit voorzitter Fried Kaanen van Koninklijke Metaalunie. ,,Er zijn veel initiatieven vanuit het onderwijs, maar die zijn niet landelijk dekkend. Daardoor blijft veel talent onbenut.” Lees verder

Wéér meer externe adviseurs bij de overheid. ‘Schokkend’

De overheid betaalt zich scheel aan de inhuur van extern personeel. Hoewel het kabinet al jaren roept dat het minder externen wil inhuren, gaven ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen er vorig jaar honderden miljoenen euro’s méér aan uit. Lees verder

Als je het ouderen vraagt is het verzorgingshuis zó weer terug

Ooit was er in ons land het verzorgingshuis. Voor jonge lezers: daar woonden mensen van gemiddeld 85 jaar. Helemaal zelfstandig wonen zat er voor de meeste bewoners niet meer in: ze hadden lichamelijk en/of geestelijk veel ondersteuning nodig. Ze waren niet dement, maar vaak wel dusdanig vergeetachtig dat een oogje in het zeil gehouden moest worden. Lees verder

Dorpje creatief met zorg.

Het is een veel voorkomend probleem op het platteland: dorpelingen die wegtrekken en een leegloop van voorzieningen. In het Achterhoekse Mariënvelde kwamen ze met een creatieve oplossing. Ze richtten een eigen zorgcorporatie op, waarbij de inwoners zich voor 20 euro per jaar kunnen aansluiten. Lees verder

Juffen en meesters gaan 1 uur staken

Basisschoolleraren leggen op dinsdagochtend 27 juni één uur het werk neer uit protest tegen het lerarentekort, de werkdruk en het slechte loon. Lees verder

Is dit nu de verloren generatie?

De twintiger van nu verdient minder dan een leeftijdgenoot voor de crisis van 2008 mee naar huis nam. De dertiger ook trouwens, maar die boerde toch minder hard achteruit, meldt het CBS. Betalen de twintigers de prijs voor de crisis, zijn zij een verloren generatie? lees verder