Extra materiaal Rijnland Praktijkboekje VII

Rijnlands werken zit het mkb in de genen

 

Het mkb is van oudsher minder bureaucratisch dan de grote bedrijven. In het Duits kent men het begrip Mittelständisch, dat te beschouwen is als een geuzennaam: professioneel, flexibel, trots op de familienaam en betrokken bij de klanten. Alles wat niet direct bijdraagt aan het directe productieproces wordt gezien als indirecte en dus te vermijden kosten. Als je een gemiddelde mkb’er een paar dagen bij een multinational mee laat lopen, kijkt hij zijn ogen uit. Alleen al het uitbundige vergadercircuit, dat het primaire proces nauwelijks lijkt te ondersteunen, is voor iedere buitenstaander vervreemdend. Het gaat dan ook meer over individuele belangen verdedigen dan over gezamenlijke noden invullen. In zichzelf een knap spelletje – maar het leidt niet tot een hogere productiviteit. Besturen is duidelijk wat anders dan ondernemen.

 

Een Rijnlands bedrijf leeft van netwerken. In de kern zijn het familiebedrijven, met soms enorme omzetten. Ze gaan bewust niet naar de beurs en specialiseren zich in een deelsegment. In die niche zijn ze bij voorkeur een wereldspeler, zodat ook aan groei-economiën kan worden geleverd. Het gaat immers nooit overal ter wereld even slecht. Het alsmaar uitbesteden van kernactiviteiten doet men niet: ook R&D niet! Innovatie is immers de motor achter het bestaansrecht. Innoveren is mensenwerk. Uit Amerikaans onderzoek weten we dat mensen hun kennis alleen delen als er geen angstcultuur is en ze een langetermijnperspectief hebben in hun organisatie. Er werken afdelingschefs in plaats van managers en iedereen heeft feeling met het product dat wordt gemaakt.

Jaap Peters & Mathieu Weggeman