Rijnlands is twee dingen

Rijnlands….

Tja… Rijnlands….

Rijnlands is steeds twee dingen.

Rijnlands is  een systeem van maatschappelijke ordening. Een kapitalistisch model met een menselijk gezicht. Rijnlands is ook een manier van zijn. Een manier van kijken en ervaren. Aan jezelf, over jezelf, vanuit jezelf maar juist ook naar die ander.

Het Rijnlandse model bouwt enerzijds op een sociale verzorgingsstaat die tot op zekere hoogte gelijkheid nastreeft of tenminste, de verschillen niet ongebreideld wil laten voortwoekeren. Rijnlands is anderzijds ook het contact met de aarde. Het zijn in het hier en nu en het luisteren naar meer dan gebaren en het zien van meer dan woorden.

Rijnlands vergt een samenwerkingsbereidheid tussen overheid, werkgevers en werknemers. Om te polderen en te overleggen en vanuit de eigen inzichten hetzelfde doel na te streven. Rijnlands is ook naast elkaar staan en voelen dat je verbonden bent, luisteren naar je ademhaling en weten dat woorden tekort schieten om inhoud te kunnen geven aan dat wat je zeggen wilt.

Rijnlangs is lange termijn, met visie naar de toekomst, respect voor mens, milieu en planeet. Rijnlands is ook één worden met die planeet. De raakpunten van jezelf aan de planeet ontdekken en beleven dat simpelweg het er zijn soms meer dan voldoende is.

Rijnlangs is de klant centraal, het primaire proces voorop en uitvinden welke ondersteuning er dan nog écht noodzakelijk is. Rijnlands is ook het er voor elkaar zijn, het elkaar glimlachend aankijken terwijl je niet naar de woorden luistert maar terwijl je meedeint op de golven van de non verbale communicatie.

Rijnlands is nadenken, rationeel, bezinnen eer ge begint, het spel spelen, draagvlak organiseren, dingen gedaan krijgen zonder besluiten te nemen, doen, op je bek gaan en het nog een keer proberen. Rijnlands is ook beleven, ervaren, met je voeten de aarde voelen, contact met paarden, je ware ik ontdekken, klankschaaltjes, mediteren en je cellen opvullen met je eigen lichaam.

Rijnlands…

Rijnlands is steeds twee dingen…

Zeggen ze…